Osady
Tisk článku

Kolišov

Snad tu byl původně Kolišův dvůr. V dávných dobách patřil k arcibiskupskému panství v Týně nad Vltavou. Poprvé se v jeho majetku uvádí v r. 1379. Tehdy tu na 9 lánech hospodařilo 12 poddaných. 
Kolišov

Kolišov - mapa základní
Zdroj: www.mapy.cz Kolišov - mapa letecká
Zdroj: www.mapy.cz
V r. 1601 byl prodán městu Týn nad Vltavou, které jej prodalo Dorotě Hodějovské, manželce milevského pána Přecha z Hodějova. Hodějovští prodali Kolišov rytíři Bohuslavu Ostromiřskému z Rokytníka. Zajímavé byly erby nových majitelů vsi. 
Kolišov
Bohuslav měl v erbu obrněnou paži ohnutou v lokti a třímající válečnou sekyru bradatici. Jeho žena Kateřina pocházela z rodu Pešíků z Komárova, který měl na červeném štítě erbu obrněnou nohu ohnutou v koleně a s ostruhou. Ostromiřský spojil všech pět usedlostí v jeden dvůr.

Po bělohorské bitvě před svým odchodem do emigrace pak prodal v r. 1621 Kolišov jezuitskému řádu. Od té doby patřil k bernartické obci až do r. 1913, kdy se osamostatnil. Za třicetileté války byla ves zcela zničena. Ještě v polovině 18. století tu žili jen 2 chalupníci a hospodařili na 8 ha půdy. Robotovali 148 dnů v roce. Koncem 18. století měla vesnice již 15 chalup. Nejvíce obyvatel tu žilo v r. 1850 (184).
 

Tisk článku