Osady
Tisk článku

Kolišov

Snad tu byl původně Kolišův dvůr. V dávných dobách patřil k arcibiskupskému panství v Týně nad Vltavou. Poprvé se v jeho majetku uvádí v r. 1379. Tehdy tu na 9 lánech hospodařilo 12 poddaných. 
Kolišov

Kolišov - mapa základní
Zdroj: www.mapy.cz Kolišov - mapa letecká
Zdroj: www.mapy.cz
V r. 1601 byl prodán městu Týn nad Vltavou, které jej prodalo Dorotě Hodějovské, manželce milevského pána Přecha z Hodějova. Hodějovští prodali Kolišov rytíři Bohuslavu Ostromiřskému z Rokytníka. Zajímavé byly erby nových majitelů vsi. 
Kolišov
Bohuslav měl v erbu obrněnou paži ohnutou v lokti a třímající válečnou sekyru bradatici. Jeho žena Kateřina pocházela z rodu Pešíků z Komárova, který měl na červeném štítě erbu obrněnou nohu ohnutou v koleně a s ostruhou. Ostromiřský spojil všech pět usedlostí v jeden dvůr.

Po bělohorské bitvě před svým odchodem do emigrace pak prodal v r. 1621 Kolišov jezuitskému řádu. Od té doby patřil k bernartické obci až do r. 1913, kdy se osamostatnil. Za třicetileté války byla ves zcela zničena. Ještě v polovině 18. století tu žili jen 2 chalupníci a hospodařili na 8 ha půdy. Robotovali 148 dnů v roce. Koncem 18. století měla vesnice již 15 chalup. Nejvíce obyvatel tu žilo v r. 1850 (184).
Ráb

Založen v r. 1790 při dělení vrchnostenské půdy kolišovského dvora. Původně byl pojmenován Raab na počest Františka Antonína Raaba, generálního ředitele habsburských korunních statků. Uváděn též jako dominikální vesnička Neu Raab (Nový Ráb). Stály tu tři chalupy. Koncem 19. století měl 7 popisných čísel. Největšího počtu obyvatel dosáhl v r. 1921 (45).

Tisk článku