Osady
Tisk článku

Jestřebice

Původně patrně ves lidí Jestřábových. Ve 13. století patřila k týnskému majetku pražského arcibiskupa, v r. 1379 tu bylo 19 poddaných rodin. 
Později se Jestřebice dostaly do majetku města Týn nad Vltavou, od r. 1461 patřily Čabelickým ze Soutic. 
Jestřebice
Po Bílé hoře se dostaly k milevskému panství premonstrátského řádu. V polovině 17. století tu bylo 12 gruntů (z toho 3 pusté) a 1 chalupa, v polovině 18. století 13 větších usedlostí, z toho 1 hospodář, 11 sedláků a 1 velký sedlák. Hospodařili na 158 ha orné půdy. V r. 1680 při morové epidemii zemřelo v Jestřebicích 13 lidí, z toho 10 mladistvých. Nejvíce obyvatel tu žilo v r. 1921 (362). Letecká mapa na www.mapy.cz

Tisk článku