Osady

Dvůr Leveč

Poprvé se připomíná v roce 1379 v seznamu vsí pražského arcibiskupa. Leží v nadmořské výšce 468 m n. m. Území bylo porostlé lesy, půda byla mokrá, plná potůčků, rybníků a močálů, byly zde často bouře a krupobití. Původní obyvatelé museli tato území dlouho obdělávat, než připravili ornou půdu. Původně zde byla samostatná vesnice s několika sedláky. V průběhu staletí se tady vystřídali různí majitelé.

Roku 1415 získávají Leveč do zástavy Čabeličtí ze Soutic od Jiříka z Poděbrad, zemského správce království českého. Okolo roku 1523 vyhnal Prokop Čabelický původní sedláky ze vsi, nechal z ní přestavět dvůr a do něj dosadil poddané z týnského panství. V roce 1601 převzalo nově opravený dvůr s cihelnou do nájmu město Týn nad Vltavou od císaře Rudolfa II. V roce 1645 byl dvůr vypleněn švédskými vojsky.

V roce 1713 měl dvůr cca 70 ha a by uváděn jako mensální statek. To znamenalo, že všechny příjmy plynuly na obživu vrchnosti či arcibiskupů. Kromě obilí se zde pěstoval i chmel.

V roce 1848 skončila pravomoc správy z Týna nad Vltavou.

Postupem času došlo k parcelaci dvorů a pozemky získali trvalí nájemci.

Roku 1877 si dvůr (i dvůr Smoleč) propachtoval Raymund Dressl (nar. 1813) z Černovic, okr. Pelhřimov s manželkou Johannou. Pronájem dvora končil k 30. 4. 1886. Raymund žádal metropolitní kapitulu o prodloužení smlouvy. Ta souhlasila a doporučila pacht obnovit. V roce 1890 vlastnil statek 49 kusů hovězího dobytka, z toho 8 mladých jalovic, 1 býka, 8 březích jalovic, 18 krav a 14 volů. Dále 4 hřebce, 2 kozy a 1 prase. Dne 20. března 1891 Raymund zemřel ve věku 78 let.  Po otci převzal hospodářství a cihelnu syn Hugo (nar. 1846). Ten však 7. března 1905 zemřel na rakovinu žaludku ve věku 59 let.

Roku 1905 si dvůr pronajal Josef Soběslav a roku 1911 převedl smlouvu na dceru Idu a zetě Josefa Vituje. Ten, než přišel do Levče, pracoval v Mladé Boleslavi jako zámecký správce. Manželé Vitujovi měli dvůr s cihelnou propachtovaný od Pražského arcibiskupství do 30. dubna 1923.

Dne 13. září 1923 byl již Státním pozemkovým úřadem České republiky dvůr vyvlastněn a rozprodán. Zbytkový statek s budovami byl prodán manželům Vitujovým.

Dne 9. února 1933 koupil statek s cihelnou o výměře 54 ha František Pechouš z Olešné. Manželům Vitujovým byl ve dvoře ponechán doživotní výměnek. V roce 1941 přistavěl František Pechouš ml. nad obytnou částí budovy další patro pro deputátní byty.

Po znárodnění v roce 1948 nemovitost přešla do vlastnictví státu. Rodině Pechoušových bylo ponecháno 23 ha půdy.

V roce 1956 dostalo bezplatně dvůr Leveč i s hovězím dobytkem nově vzniklé JZD Rakov. Toto družstvo se v roce 1961 spojuje s JZD Svatkovice a vzniká JZD Lipka. V roce 1973 vzniká JZD Vítězný únor Dražíč – po spojení JZD Lipka, JZD Dražíč a JZD Slabčice.

Roku 1981 ONV Písek předává nemovitosti do trvalého bezplatného užívání JZD Vítězný únor Dražíč.

Dne 19. listopadu 1996 koupili Levečský dvůr manželé Mgr. Libor Fáber a PaedDr. Iveta Fáberová, kteří tehdy značně zchátralý dvůr svojí pracovitostí, šikovností a pílí povznesli až do současné podoby luxusního hospodářského sídla.      Dvůr Leveč       Mapa.        Zastupitelstvo městyse Bernarticena svém zasedání dne 26. května 2016 usnesením č. 13 schválilo zřízení místní části Dvůr Leveč.   J. Sušerová