Osady
Tisk článku

Bilinka

Patrně dostala své jméno podle názvu potoka, který měl zřejmě průzračnou vodu. Snad protékal bezlesou částí jinak značně zalesněné krajiny. 

Bilinka
Bilinka - mapa základní
Zdroj: www.mapy.cz Bilinka - mapa letecká
Zdroj: www.mapy.cz


První dochovaná písemná zmínka o vsi pochází z r. 1379, kdy patřila k týnskému majetku pražského arcibiskupa a psala se Byelina. Pro rozlišení od nedaleké Bíliny se přejmenovala na Bilinku. Ves byla později v majetku města Týn nad Vltavou, Čabelických ze Soutic (v erbu měli na stříbrném štítě černé orlí křídlo, které vyrůstalo ze zlatého spáru), Jiřího Heydeliuse, po Bílé hoře znovu pražského arcibiskupství. 
Bilinka
V polovině 17. století tu byly 3 grunty osazené a 1 grunt pustý. V polovině 18. století 3 sedláci (do 17 ha orné půdy) a 2 velcí sedláci hospodařili na 82 ha orné půdy a patřilo jim 16 ha pastvin. Jeden velký sedlák vykonával 2 dny v týdnu robotu s koňským dvojspřežím, ostatní 4 dny v týdnu s volským dvojspřežím. Ruční roboty bylo málo.

V polovině 19. století měla ves 17 chalup a 158 obyvatel. Nejvyšší počet obyvatel v historii vsi (177) byl v r. 1880.

Bilinka

Tisk článku