O obci
Tisk článku

Znak městyse

 

Znak obce

Popis znaku

Na červeném štítě je nízká stříbrná hradební zeď, kvádrovaná s cimbuřím, prolomená čtyřmi otevřenými branami, takže se podobá mostu.

V branách jsou však vytažené černé mříže. Nad zdí se tyčí čtyři stříbrné čtyřhranné věže, každá s jedním obdélným oknem, s cimbuřím o třech stínkách a s černou valbovou střechou se zlatými makovicemi. Na dolní části každé věže je v obdélném poli lev. Na první a třetí věži je ve zlatém poli modrý lev, doleva obrácený, na druhé a čtvrté věži je na modrém poli doprava otočený lev zlatý.

Tato čtyři znamení lvů střídavých barev připomínají znak pánů z Valdštejna.

Tisk článku