O obci
Tisk článku

První zmínka

První písemná zmínka o Bernarticích je z roku 1251. Obec patřila různým majitelům; nejvýznamnějšími byli v létech 1606 - 1773 pražští jezuité a v 19. století Paarové. Krutý osud postihl městečko za nacistické okupace. V roce 1942 bylo 23 občanů popraveno a 5 posláno do koncentračních táborů za pomoc, kterou poskytli československým parašutistům z Británie. Bernarticím hrozil osud Lidic. V bojích na samém konci války bylo v obci zabito 14 místních obyvatel. Celkem zahynulo na popravištích, v koncentračních táborech a v boji o městečko 6 % z tehdejšího počtu obyvatel.
Kostel sv. Martina byl vybudován na základech starší stavby ve 14. století, později byl barokně přestavěn. Barokní fara na náměstí je bývalá jezuitská rezidence, před ní stojí kamenný sloup se sochou sv. Josefa. Kamenná kašna byla na náměstí přenesena z nedalekého hradu Dobronic v roce 1776. Kaple sv. Floriána před radnicí se světcovou sochou je z 1. poloviny 18. století.
V Srlíně a Svatkovicích se nacházejí lidová roubená i zděná stavení. 
První zmínka

Tisk článku